De weg van Rome naar Berghen ad Zoome
Stichting Vastenavend

Oei-oei-oei! Ai-ai-ai! Mama mia!
Ah, pater familias, vertel da verhaal nog eens
Da verhaal da zo oud is as die weg van Rome
Ah ja, da verhaal van die barre tochte
naar Berghen ad Zoome.

't Ies al wir eeuwe geleej,
'k weet da nog vergiemes goed
'k Ging miet die Mama vanuit
Rome lemaal te voet
Gin prd en wage, 'k liep le dage
Errem as n luis!
Ei Av, en me gaan nog nie nar uis...

Nar Lage Lande, die Lage Lande n'aan de Zee
En onze kiepe die liepe mette verrekes mee
t Weer wier wir beter, per kilometer
Stoer, dapper, struis!
Ei Av, en me gaan nog nie nar uis...

Over die euvels, 't bos, die Kallemtoutse Ei...
Van alle kante, kwam dr nog veul meer vollek bij!
duuzende wege, niks iel ons tege
Wijd weg van uis!
Ei Av, me gaan nog nie nar uis...

Toen as bij Donar, miet donder en 'n p geweld
Wijd in die verte 'n stad,
aan d'oevers van 't Scheld
Berregse Demeine, van de Remeine
Leut, brd en speule,
Av en nooit nie meer nar 'uis.

Allee Av! Dweil mar 's mee
Da doeme n'al tweeduuzend jare
De flauwekul van 't jaar nul
Is addekwaat in 't kwadraat
Gin dubio, mar jubilo
't le forum wor krankjorum
LEUT. BRD EN SPEULE rommetom de Peperbus
En stante pede ammaal kwazie lazarus

Agge mar leut et! Oew erreme n'omg
Niks via-via mar recht naar de tg
M d'n ouwe n'ellem of antieke n'oed
Deur ons non-plus-ultra werelderrefgoed
'k Zijn 'n Remein in 'n gerdijn
En nooit aan 't end van m'n latijn