Krabbe, lat oew eige nie kenne!
Stichting Vastenavend

? wa? wie?
De n'ond van Ellewie!
En dan witte nog nie wie!

Refrein:
Wa zoude d'r van zegge
eb ik gin leuteg maske n'op?
'k Oef jouw niks uit te legge
gij zijd'ok 'nne knappe kop!
Me voele n'ons erbore
Me zijn ons eige weer
al doe d'achter oew ore
't stiekske n'affentoe wa zeer!
Mar da's mar eve wenne...
Krabbe, lat oew eige nie kenne!

'k Eb nouw zogezeed
'n smoel om van te smulle
M'n kop l gf verkleed
oe krijk't vor mekaar!
Alles navenant
Dweil d'in oew beste bulle
Agge mar leut et want
't is vier keer ellef jaar!

M m'n maske n'op
wa flauwekul verkpe
't Zweet lop van oew kop
mar da's nie ongezond!
Gewnweg l de tijd
van t'n naar t'ander lpe
En wie of dagge zijt
da wit ommes gin 'ond!

? wa? wie?
De n'ond van Ellewie!
En dan witte nog nie wie!