Me zulle d verreke weer wel wasse!
Ger Daalhuysen

Refrein:
Kredd'ok de kriebel in oew Vastenavendlijf
dan zijde net as ik, kom op gif me de vijf
want agge d d'ier in dees dage nie zouw merreke
was de zo lomp as 't achterend
van 't vetste verreke
Me make leut t'omme bij moeder onze kraai
zo gaar zijn as gebraaje verrekenskerremenaai
Me late lekker leuteg zien en 'ore dasse
in 't Krabbegat d verreke weer wel zulle wasse

De leut die staat weer voor de deur
die deur staat altijd aan
Dan kan 'k zo gauw a'k dweile ken
inns naar buite gaan
Dat 't weer Vastenavend wor d
voelde mee oewe klomp
Want 'nne n'echte Krab
ge wit die is nie verrekeslomp

Refrein

Ik zijn verkleed as 'k wit niet w
Gin niemand kent'r mijn
M'n le lijf stikt van de leut
zolang'k aan 't dweile zijn
Mar dan komt weer d verreke
m z'nne lange snuit
Die blaast dan 't vertelselke
weer voor 'n jarke n'uit

Refrein