Ei dr kom Steketee weer aan!

't Is ellef jaar geleeje menselief wa ga da vlug
Wa d'ad ik toen 'n kou wa was m'n nuske blauw
Toe ree Nilles den eerste op n'olifant z'n rug
Ik was 't 'aast vergete mar 't liedje ken'k nog trug

Refrein:
En dan doede mar net as ik
Ge krup mar uit 't slik
Ei dr kom Steketee weer aan
Verbooje stil te blijve staan
Sloegde gij nog nooit wa d'over
nou, dan eddok niks gemist
En dan zijde net as ikke
n'ellef keer van 'uis gewist
Da za'k tot end toe blijve doen
dweile die gaan nie m pesjoen
Erremkes om'g mar weer
Dr ga t'ie voor d'n ellefde keer:

En waar edde m'n boerekiel, edde m'n boerekiel
kiele kiele kiel, edde m'n boerekiel weggedaan?
Is't waar, edde gin boerekiel
edde gin boerekiel, kiele kiele kiel,
motte zogezeed nouw in oew 'emmeke staan?

Da was geloof 'k 't eerste lustrum
wa me n'ebbe g'ad
Was toen de n'ellefde keer, nou weet ik 't alweer
Ge rakt er van z'n leve nie meer over uitgeprat
Me zonge m z'n alle same m 't Krabbegat:

Refrein